Xuyên Sushi

Đặt bàn

1
1

Thời gian

2
2

Thông tin

3
3

Xác nhận

Số khách
1
Thời gian
8:00 sáng
 • 8:00 sáng
 • 8:30 sáng
 • 9:00 sáng
 • 9:30 sáng
 • 10:00 sáng
 • 10:30 sáng
 • 11:00 sáng
 • 11:30 sáng
 • 12:00 trưa
 • 12:30 trưa
 • 1:00 trưa
 • 1:30 trưa
 • 2:00 chiều
 • 2:30 chiều
 • 3:00 chiều
 • 3:30 chiều
 • 4:00 chiều
 • 4:30 chiều
 • 5:00 chiều
 • 5:30 chiều
 • 6:00 tối
 • 6:30 tối
 • 7:00 tối
 • 7:30 tối
 • 8:00 tối
 • 8:30 tối
 • 9:00 tối
 • 9:30 tối
 • 10:00 tối

Thông tin chi tiết

Số khách:

Giờ đặt bàn:

Ngày đặt bàn:

Thông tin khách hàng

Xuyên Sushi

Cám ơn!

Bạn đã đặt bàn ở nhà hàng chúng tôi thành công. Chúng tôi sẽ liên hệ để xác nhận lại trong thời gian sớm nhất.

Nếu bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ. Vui lòng liên hệ 0906827266

Facebook Xuyên Sushi Facebook Xuyên Sushi hotline

Giỏ hàng